Pozvánka na Dny Onko Unie 2017

Již tradičně se začátkem Adventu koná náš odborný seminář zakončený koncertem Dny Onko Unie. Letos se na Vás těšíme 9. 12. 2017 v konferenčním sale budovy Olympus, Evropská 176, Praha 6.

Předběžný program ke stažení níže, odbornou část jako obvykle zakončí koncert dětí Základní umělecké školy Taussigova Praha 8, následovat bude úžasná zpívající čtveřice The Swings!

Zájemci o účast prosím pište na: jindriska.paleckova@onko-unie.cz, kde obdržíte další informace.

Růžový měsíc skončil, ale snaha podpořit ženy s rakovinou prsu pokračuje dál

Vzhledem k nepřízni počasí se plánovaný pochod 30.10.2017 na Kavčích horách neuskutečnil, říjen – měsíc rakoviny prsu jsme tedy zakončili na stejném místě alespoň symbolicky.

Děkujeme za účast a těšíme se na další akce!

Může vás zajímat...

Klinická studie COMPLEEMENT-1

Cílem studie COMPLEEMENT-1 je získat dodatečná data o bezpečnosti přípravku ribociclib podávaného v kombinaci s již zavedeným léčivem letrozol v léčbě nádorového onemocnění prsu.

Studie je určená pacientům, u nichž se nádorové onemocnění prsu vrátilo či rozšířilo do jiných částí těla, a kde není možné nádor chirurgicky odstranit. Do studie mohou být zařazeni pouze pacienti, u kterých byla potvrzena pozitivita hormonálních receptorů v buňkách nádoru (nádor je tzv. hormon-receptor pozitivní) a jejichž nádorové buňky zároveň neprodukují ve zvýšené míře tzv. receptor pro lidský epidermální růstový faktor (HER2) a kteří nebyli po zjištění diagnózy pokročilého onemocnění dosud buď vůbec léčeni nebo byli léčeni pouze jedním typem chemoterapie.

Celý článek s kontakty zde.


Hlas pacientek

Nezávislá platforma Hlas pacientek vznikla v květnu 2017. Jejími zakládajícími organizacemi jsou: Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s., Amelie, z.s., Dialog Jessenius, o.p.s., a Onko Unie, o.p.s. Aktivity platformy koordinuje Ústav lékového průvodce, z.ú.

Cílem platformy je podporovat pacientky s metastatickou rakovinou prsu ve třech základních oblastech – léčebné, psychologické a sociální

Mezinárodní den metastatické rakoviny prsu
Podpis Memoranda

Chcete se zapojit do aktivit pacientek s metastatickou rakovinou prsu? Koukněte na:

www.neviditelnezen.cz/cs/


www.nejsemnaodpis.cz


Naše cíle jsou:

  • Systematická edukace veřejnosti, onkologicky nemocných, jejich rodin a svépomocných organizací.
  • Celostátní kampaně ve prospěch prevence rakoviny a propagace zdravého životního stylu.
  • Prosazování potřeby zlepšit kvalitu diagnostiky a efektivity léčby nádorového onemocnění a to včetně podpůrné a paliativní péče.
  • Prosazování individualizovaného přístupu a zároveň optimálních a rovných podmínek k léčení a rekonvalescenci pacientů s nádorovým onemocněním.
  • Propojování specialistů jednotlivých onkologických oborů.
  • Podpora vzdělávání onkologů a jejich spolupráce v rámci multidisciplinárních týmů.
  • Diskuse pacientů, lékařů i kompetentních autorit v rámci rozhodovacího procesu  úhrady nákladné léčby pacientů se zhoubnými nádory.
  • Budování vztahů a aliancí se zahraničními lékařskými a pacientskými organizacemi.

Nejnovější články