Seminář k novele zákona

Onko Unie, o. p. s., Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment o.p.s (iHETA) a Průvodce pacienta, z.ú.uspořádali dne 25. 4. 2019 seminář pro pacientské organizace „Paragraf 16 a jak s ním dále….“ Jednalo se o seminář k aktuální novele zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, jehož cílem bylo přiblížit současnou praxi a legislativní plány v této oblasti zástupcům pacientů, pojištěnců a široké veřejnosti.

Shrnutí semináře a následné diskuze a tiskovou zprávu si můžete stáhnout zde:

Onkologická péče v zemích střední a východní Evropy očima pacientů

Prosíme, pomozte nám zjistit, jak pacienti vnímají onkologickou péči v České republice! Výzkum probíhá ve 13 zemích Evropy, organizuje ho chorvatská asociace onkologických pacientů v rámci projektu JACPO a jeho výsledky pomohou zlepšit nejen přístup k pacientům, ale i např. dostupnost léčby a psychologické pomoci.

Dotazník v českém jazyce naleznete zde.


Jak to cele dopadlo se dozvíme v květnu 2019.

Děkujeme!!

Připomínáme, že leden je celosvětově vyhlášený jako měsíc osvěty o rakovině děložního čípku!


Informační memorandum

Onko Unie, o. p. s.zpracovává osobní údaje v souladu s příslušnými platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů (zejména nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 o GDPR). Více informací naleznete v Informačním memorandu Onko Unie, o. p.s.

Může vás zajímat...

Hlas pacientek

Nezávislá platforma Hlas pacientek vznikla v květnu 2017. Jejími zakládajícími organizacemi jsou: Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s., Amelie, z.s., Dialog Jessenius, o.p.s., a Onko Unie, o.p.s. Aktivity platformy koordinuje Ústav lékového průvodce, z.ú.

Cílem platformy je podporovat pacientky s metastatickou rakovinou prsu ve třech základních oblastech – léčebné, psychologické a sociální

Mezinárodní den metastatické rakoviny prsu
Podpis Memoranda

Chcete se zapojit do aktivit pacientek s metastatickou rakovinou prsu? Koukněte na:

www.neviditelnezen.cz/cs/


www.nejsemnaodpis.cz


Naše cíle jsou:

  • Systematická edukace veřejnosti, onkologicky nemocných, jejich rodin a svépomocných organizací.
  • Celostátní kampaně ve prospěch prevence rakoviny a propagace zdravého životního stylu.
  • Prosazování potřeby zlepšit kvalitu diagnostiky a efektivity léčby nádorového onemocnění a to včetně podpůrné a paliativní péče.
  • Prosazování individualizovaného přístupu a zároveň optimálních a rovných podmínek k léčení a rekonvalescenci pacientů s nádorovým onemocněním.
  • Propojování specialistů jednotlivých onkologických oborů.
  • Podpora vzdělávání onkologů a jejich spolupráce v rámci multidisciplinárních týmů.
  • Diskuse pacientů, lékařů i kompetentních autorit v rámci rozhodovacího procesu  úhrady nákladné léčby pacientů se zhoubnými nádory.
  • Budování vztahů a aliancí se zahraničními lékařskými a pacientskými organizacemi.