Dny Onko Unie 2016 a tradiční koncert

V sobotu 3. 12. 2016 proběhl v Národní technické knihovně v Praze 6 pravidelný odborný seminář Dny Onko Unie 2016 s následným koncertem dětí ZUŠ Praha 8, Taussigova a DayDream Bandu Petra Hanzlíka s milým hostem – Kateřinou Steinerovou.

Děkujeme účastníkům za jejich aktivní zapojení a příjemnou společnost (vítáme i novou organizaci z Děčína), všem přednášejícím za jejich profesionální výkon, kterým zaujali všechny přítomné, hostům i také účinkujícím, kteří byli zkrátka skvělí!

Celý tým Onko Unie, o. p. s. se na Vás těší opět v příštím roce!

Může vás zajímat...

Nové workshopy

Děkujeme všem účastnicím za aktivní přístup na workshopech Den pro sebe! Doufáme, že jste si odnesly nové poznatky (nejen) o sobě samých.
Spolupráce s lektorkou Mgr. Martinou Chmelovou pokračuje, můžete se s ní setkat na letošních Dnech Onko Unie 3. 12. 2016.

Jak workshopy probíhaly?

Jde o nácvik relaxačních technik se zaměřením na tělovou terapii metodou biosyntézy. Jedná se o metodu certifikovanou v EU, kde se prolíná psychika a somatično. Na konkrétní aktivity navazuje změna myšlení a psychiky.
Všechna cvičení vedou k uvolnění psychického napětí, stresu, úzkosti a tvoří významné mechanismy prevence syndromu vyhoření.

Přečtěte si výsledky z dotazníkové kampaně!

 

V únoru a březnu 2016 se Onko Unie obrátila na ženy – pacientky s karcinomem prsu v celé České republice pomocí orientačního dotazníkového šetření s cílem zjistit co nejvíce informací o jejich postojích k nemoci, léčbě, ale i komunikaci, potřebách a přáních. Z odpovědí oslovených žen potom Onko Unie vycházela při plánování edukativní kampaně “Nejsem na odpis”. Celý článek i se závěrečnou zprávou ke stažení naleznete na odkazu níže.

Výsledky dotazníkové kampaně 2016.

Naše cíle jsou:

  • Systematická edukace veřejnosti, onkologicky nemocných, jejich rodin a svépomocných organizací.
  • Celostátní kampaně ve prospěch prevence rakoviny a propagace zdravého životního stylu.
  • Prosazování potřeby zlepšit kvalitu diagnostiky a efektivity léčby nádorového onemocnění a to včetně podpůrné a paliativní péče.
  • Prosazování individualizovaného přístupu a zároveň optimálních a rovných podmínek k léčení a rekonvalescenci pacientů s nádorovým onemocněním.
  • Propojování specialistů jednotlivých onkologických oborů.
  • Podpora vzdělávání onkologů a jejich spolupráce v rámci multidisciplinárních týmů.
  • Diskuse pacientů, lékařů i kompetentních autorit v rámci rozhodovacího procesu  úhrady nákladné léčby pacientů se zhoubnými nádory.
  • Budování vztahů a aliancí se zahraničními lékařskými a pacientskými organizacemi.